Naši partneri

Imamo dugogodišnje iskustvo u jedrenju posvuda stoga vam nudimo programe jedrenja naših dvaju respektabilnih partnera.Programi se provode u akvatoriju Visa i Hvara.